Cennik

październik - kwiecień

200 - 250 zł/dobę

maj - czerwiec

300 - 360 zł/dobę

lipiec - sierpień

400 - 600 zł/dobę

wrzesień

250 - 360 zł/dobę
Ceny dotyczą pobytu 4 dorosłych osób przez conajmniej 7 nocy.

Przy krótszych pobytach i większej ilości osób cena może być wyższa.

Zameldowanie: 15:00-21:00, wymeldowanie: 8:00-12:00

Przekazując klucze pobieramy kaucję zwrotną.


W okresach długich weekendów, dużych imprez sportowych lub świąt mogą obowiązywać inne ceny.


Usługi dodatkowe:

Przedłużenie doby hotelowej - 50 zł

Dodatkowe sprzątanie podczas pobytu - 50 zł


Regulamin najmu apartamentów

Cena wynajmu jest stała i nie zostanie zmieniona przez Wynajmującego po wpłaceniu zadadtku.

Oferta cenowa jest ważna przez 30 dni, ale termin blokowany jest dla Najemcy dopiero po wpłaceniu zadatku.

Aby zarezerwować uzgodniony termin należy wpłacić zadatek w wysokości 20% całkowitej opłaty.

Pozostała część wraz będzie uiszczona w całości najpóźniej w chwili przyjazdu.

Kaucja (depozyt) będzie wpłacona w całości najpóźniej w chwili przyjazdu.

Wynajmujący potrąci z kwoty kaucji opłatę za szkody powstałe z winy Najemcy podczas pobytu.

Jeśli kaucja nie rekompensuje w pełni szkód to Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego ich pokrycia.


Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych, przyjazd ulegnie opóźnieniu lub pobyt ulegnie skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).

W przypadku rezygnacji z wynajmu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Kwota 20% zadatku stanowi rekompensatę za stracone w międzyczasie możliwości wynajecia.

W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.


Najemca zobowiązany jest używać mieszkania, znajdującego się w nim wyposażenia oraz korzystać z części wspólnych budynku (klatki schodowej, windy, garażu itd.) zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem.

W budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 do 6:00.

Najemca odpowiada finansowo za zniszczenia i szkody powstałe w mieszkaniu w czasie jego pobytu i wyraża zgodę, aby wszelkie powstałe w trakcie jego pobytu naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu, lub usunięcia powstałych usterek, wykonane zostały na jego koszt.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za pozostałe, przebywające z nim w mieszkaniu osoby.


Cena wynajmu nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody, zniszczenie i kradzież majątku w czasie pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to również samochodów pozostawionych na parkingu lub w garażu.

Najemca zobowiązany jest zamykać każdorazowo drzwi na klucz opuszczając mieszkanie. Dla własnego bezpieczeństwa należy również zamykać drzwi na zamek przebywając wewnątrz mieszkania.


W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

W mieszkaniu obowiązuje całkowity zakaz przebywania zwierząt bez wczesniejszego uzgodnienia z Wyjamującym.


Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące z winy niezależnych dostawców np. czasowym brak wody, prądu, dostępu do Internetu.

Wpłacając zadatek Najemca zgadza się na powyższe zasady.

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2013 Lato w Gdyni - Komfortowy apartament w centrum Gdyni.